Mokesčiai. Tenerifėje yra dviejų rūšių pirkimo mokesčiai. ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)- 6,5% už perparduodamą nekilnojamą turtą ir IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias arba PVM) – 7% už naują nekilnojamą turtą. Tačiau tik naujam nekilnojamam turtui taikomas dokumentų registravimo mokestis (AJD – Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), kuris kainuoja 1%, tuomet perkant naują statybą mokesčiai yra iš viso 8% mokesčių, o perparduodamo nekilnojamo turto 6,5%. 

Notariniai mokesčiai. Šie mokesčiai priklauso nuo nekilnojamojo turto kainos, turėtų būti nuo 500 iki 2000 EUR. Minimalus mokestis 300 Eur. 

Žemės sklypo registravimas. Jūsų naujas nekilnojamas turtas turi būti registruotas savivaldybės žemėtvarkos skyriuje. Registravimas kainuoja apie pusę notarinio mokesčio, išskyrus garažus ar stovėjimo vietas, kurių registravimas kainuoja beveik tiek pat kiek notarinis mokestis. 

Plusvalia. Tai nekilnojamojo turto pardavėjo mokestis mokamas nuo žemės vertės pakilimo. Tikslus pavadinimas yra impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Jis apskaičiuojamas nuo skirtumo tarp pirkto nekilnojamojo turto žemės vertės ir nustatytos savivaldybės žemės vertės pardavimo datai. Plusvalía paprastai yra apie keli šimtai eurų, tačiau gali siekti ir iki kelių tūkstančių eurų, jei yra parduodamas didelis žemės plotas, ar žemės vertė yra stipriai išaugusi. Suma dažnai nėra žinoma iš anksto pardavėjui, dažniausiai ji yra sužinoma po sandorio, kai pateikiamas savivaldybės vertinimas. Šis mokestis yra privalomas.

Nepriklausomas advokatas. Mes visada patariame pirkėjams samdyti nepriklausomą advokatą atstovauti jūsų interesus atliekant pirkimo procedūras. Yra daug klausimų, kai turtas yra perkamas su skolomis ar tikėtinomis būsimomis skolomis. Patikimas advokatas padeda numatyti ir išvengti problemų ir išaiškinti visą susidariusią situaciją. Advokatas neša atsakomybę už sudarytą nekilnojamojo turto sandorį. Taip pat atlieka procedūras po pardavimo: įregistruoja turtą, įregistruoja naujus savininkus, sutvarko dokumentus institucijose.