Pelno mokestis

Pardavėjams reikia mokėti pardavimo pelno mokestį. Ne rezidentams moka 21% nuo nekilnojamojo turto pardavimo pelno. Rezidentai moka 27%.

Nuolatiniams gyventojams yra suteikiamos perinvestavimo lengvatos, jei jie pirktų kitą turtą su pardavimo pajamomis, su sąlyga, kad parduodamas turtas buvo pagrindiniai jų namai, kuriuose jie gyveno ne trumpiau kaip trejus metus iki pardavimo, ir su sąlyga, kad nauja nuosavybė yra perkama per dvejus metus nuo buvusio pardavimo. Perinvestavimo lengvata apskaičiuojama pagal tai, kiek gautų pajamų nuo parduoto turto panaudota naujojo objekto pirkimui: jei naujo turto pirkimo kaina viršija senojo turto pardavimo kainą, yra visiškai atleidžiami nuo pelno mokesčio. Tiems, kurie panaudoja tik pusę pajamų, gautų pardavus naują turtą, tuomet mokama nuo pusės dalies mokestis. Jei turtas yra įkeistas hipotekai, tai mokestis mokamas nuo likusios sumos, atskaičius hipotekos padengimo kaštus. Norėdami pasinaudoti šiomis lengvatomis, pardavimo sandorio metu reikia deklaruoti pajamas bei intenciją greitu metu įsigyti kitą nekilnojamąjį turtą. Nuolatiniai gyventojai vyresni nei 65 metai yra atleidžiami nuo šio mokesčio, jei tame nekilnojame turte pragyveno ilgiau nei tris metus.