Vanduo. Mokama tiesiogiai vandens valdybos įmonei ir yra atitinkamai apmokama pagal išnaudotą kiekį. Sudaro apie 10 eurų per mėnesį.

Elektra. Mokama tiesiogiai elektros tiekimo įmonei ir yra atitinkamai apmokama pagal išnaudotą kiekį. Sudaro apie 50 eurų per mėnesį.

Šiukšlių išvežimas (Basura). Mokama savivaldybei kartą per pusę metų arba per metus priklausomai nuo savivaldybės. Kartais galima sumokėti per bendriją, kurie įskaičiuoja į bendrijos mokesčius. Sudaro apie 10 eurų per mėnesį.

Nekilnojamojo turto mokestis (IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Šis mokestis yra mokamas kartą metuose. Tarifas priklauso nuo nekilnojamojo turto dydžio, vietos ir pastato pastatymo metų. Mokestis sudaro apie  0,45% nuo turto kadastrinės vertės (Valor Catastral).

Bendrijos mokesčiai. Mokama savininkų, kurių nekilnojamas turtas yra dalis pastatų komplekso (savininkų bendrijos). Bendrija tvirtina biudžetą, kuris priklauso nuo įvairių komplekso aspektų, pavyzdžiui: liftai, baseinai, sodai, saugumas, apšvietimas ir kita. Visos išlaidos dalinamos tarp savininkų.  Gauti mokesčiai pervedami į bendrijos fondą, kuris yra administruojamas bendrijos administratoriaus.

Pajamų mokestis (Impuesto sobre la Renta). Gyventojai ir ne rezidentai valdantys turtą ar investuojantys Ispanijoje privalo pateikti metines mokesčių deklaracijas. Pelno mokesčio tarifas yra 19%. Pelno mokestis yra taikomas deklaruotoms ir sąlyginėms nuomos pajamoms. Sąlyginės nuomos pajamos yra skaičiuojama ne rezidentams net jei nuosavybė nenuomojama. Mokestis grindžiamas tam tikro lygio nedeklaruojamų nuomos pajamų prielaida - 1,1% nuo turto kadastrinės vertės (arba 2%, jei kadastrinė vertė nebuvo atnaujinta nuo 1994 m.).

Turto mokestis. Mokesčio tarifas svyruoja nuo 0,2% iki 2,5%, priklausomai nuo grynojo turto, kuris turi būti virš 700 000€ vertės vienam žmogui. Ne rezidentams mokestis yra taikomas tik Ispanijos nekilnojamam turtui, todėl mokestis bus taikomas tik labai brangios nuosavybės savininkams.